Социални дейности

Социалната дейност е заложена в политиката на “Ди Би – Ивентс” ООД .

Събитията, които организираме винаги са съпроводени и със  социална кауза.

Нашата идея е  тази кауза да се развива и извън мероприятията и тя да работи целогодишно, като помагаме на деца, възрастни и хора в неравностойно положение.